LINE : expwebdesign_v2 LINE : expwebdesign LINE : @expwebdesign
14/11/2018 9:56 PM
SEARCH
All .com .net .info

SERVICE

การชำระเงิน

การชำระเงินจากมีการชำระเป็นงวดๆ ตามสมควร แต่จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1. ชำระ 2 งวด คือ ทาง Exp webdesign จะเก็บค่าบริการ เป็น 2 งวด
– งวดที่ 1 จำนวน 50% หลังจากมีการทำ Demo ของ Website นั้นๆ
– งวดที่ 2 จำนวน 50% หลังจากทำ Website เสร็จสมบูรณ์ โดยทางเราจะให้สิทธิ์กับลูกค้า ได้แก้ไขจำนวน 3 ครั้ง
2. ชำระ 3 งวด คือ ทาง Exp webdesign จะเก็บค่าบริการ เป็น 3 งวด
– งวดที่ 1 จำนวน 30% หลังจากมีการทำ Demo ของ Website นั้นๆ
– งวดที่ 2 จำนวน 20% หลังจากมีการทำไปประมาณ 50-80% ของงานนั้นๆ
– งวดที่ 3 จำนวน 50% หลังจากทำ Website เสร็จสมบูรณ์ โดยทางเราจะให้สิทธิ์กับลูกค้า ได้แก้ไขจำนวน 3 ครั้ง

หมายเหตุ

1. ทาง Exp webdesign ขอสงวนลิขสิทธิ์ File .psd .fla หรือ ไฟด์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ website โดยเป็น File งานที่สามารถแก้ไขได้
2. ทางเราจะส่งมอบ Password Host Domain ให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น รวมไปถึง Password อื่น เช่น Password Fanpage Facebook E mail เป็นต้น
3.หลังจากมีการส่งมอบ Website เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลิขสิทธิ์จะตรงอยู่กับลูกค้า ทาง Exp webdesign ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในทุกๆส่วน หากมีปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบ ทุกกรณี
4. หากมีการระบบที่ทางทีมงานจัดทำเกิดมีปัญหา ทาง Exp webdesign จะจัดการแก้ไขให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (โดยทางเราจะมีการดูแลระบบเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อดูว่าให้แน่ใจว่าระบบที่จัดทำนั้นสมบูรณ์และไม่มีปัญหาใดๆ)

บริการหลังการทำ Website

1. จัดจ้างการดูแล Website นั้นๆๆ โดยทางเราจะเป็นผู้ดูแลแก้ไข ข้อมูล ภาพ หรือเนื้อหา ในwebsite นั้นให้ แต่จะไม่มีการเพิ่มหน้าหรือ ระบบขึ้นมาใหม่เพิ่ม
2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Website เป็นกรณีๆ จะมีค่าใช้จ่ายเป็นครั้ง ประมาณ 500-1000 บาท แล้วแต่ความยากง่ายหรืองานที่จัดทำ
3. การเพิ่มระบบ ใน Website ก็จะคิดค่าจัดทำระบบต่างๆ แล้วแต่ระบบ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความยุ่งยากของระบบ เป็นต้น
4. การจัดทำสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Website อาทิเช่น  Banner SEO หรือ สื่อต่าง ๆ เป็นต้น

ราคาเช่า VPS hosting Inter 

PACKET A1 = 600 บาท / เดือน
RAM 1 GB
CPU 1 Core
SSD 25 GB
Bandwidth 1000 GB
Vesta CP

——————————————–

PACKET A2 = 1000 บาท / เดือน
RAM 2 GB
CPU 2 Core
SSD 60 GB
Bandwidth 5000 GB
Vesta CP